logo HEIM versie 6 blauw medium Wat is HEIM

HEIM - Thuis in Transvaal is een kunstproject met, voor en door buurtbewoners van de Transvaalbuurt over het thema ‘Thuis zijn en Thuis voelen’. Theater, dans, muziek, exposities en meer zijn te zien in huiskamers, in hoeken en gaten van pleinen en straten en op andere geHEIMe plekken in de buurt met het Krugerplein als kloppend hart.

Kom
GRATIS genieten op 25+26 september en 2+3 oktober 2010 van 14.00 - 17.30 uur.


Visitekaartje Voorkant groot sept10Visitekaartje achterkant groot sept10

Wat is HEIM?
HEIM is een kunstproject dat gaat over thuis zijn en thuis voelen in de Transvaalbuurt. Thuis voelen, wat is dat eigenlijk? Wanneer en waardoor voelt iemand zich thuis en hoe kan je zoiets laten zien aan anderen? Wij zijn benieuwd naar jouw verhalen en ideeën over thuis zijn in de Transvaal. Samen met jou willen wij hier voorstellingen en presentaties over maken.

Om met bewoners in contact te komen, hen te vragen om mee te werken aan HEIM en bovenal hen te bevragen over thuis zijn en thuis voelen in Transvaal gaat het HEIM-team op stap met zogenaamde T-totems. T-Totems zijn mobiele tweepersoons theetafeltjes die neerstrijken op de pleinen, in de straten en in de portieken van de buurt in juli, augustus en september.

Wat gebeurt er?
In de huiskamers, in de hoeken en gaten van pleinen en straten en op andere geHEIMe plekken in de Transvaalbuurt laten bewoners van de Transvaal op een bijzondere en kunstzinnige manier zien wat ze van hun buurt vinden. Dat kan theater zijn, dans, muziek, fotografie, video, beelden, gedichten, verhalen of anders.

Voor wie is HEIM?
Droom je al langer om eens mee te doen aan een kunstproject. Wil je samen met andere buurtbewoners en kunstenaars werken aan je talenten. Heb je ideeën over thuis zijn? Wil je die alleen of samen met anderen presenteren aan de buurt? Dan is HEIM hèt project voor jou.- - - P E R S B E R I C H T - - -

HEIM is een community arts project voor, met, door en over de bewoners van de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost met als thema ‘thuis zijn/thuis voelen’. Het wordt in augustus t/m oktober 2010 ontwikkeld en uitgevoerd. De community arts projecten van MAP ontstaan in directe interactie met de bewoners(groepen) van de stad. Heim betrekt de bewoners van dit deel van de stad op een intensieve en actieve manier als deelgenoot en mede-organisator van het project. Het resultaat wordt gepresenteerd aan de gemeenschap in de vorm van huiskamervoorstellingen en activiteiten op de pleinen en straten van Transvaal. Samengevat: deuren openen en buurtbewoners met elkaar in contact brengen met de kunsten als verbindende factor.

HEIM
biedt een platform aan kunstzinnige ‘stemmen’ die zowel het persoonlijke als het collectief verbeelden. Met hun opvattingen over thuis zijn/thuis voelen inspireren, bevragen en vermaken ze de gemeenschap. De buurtbewoners van Transvaal zijn de hoofdrolspelers van het project. HEIM is met, door, voor en over de Transvaalbewoners. Het zijn de buurtbewoners die we stimuleren hun talenten laten zien. Zij worden uitgenodigd om actief deel te nemen en hun ideeën creatief te verbeelden,(desgewenst) in samenwerking met professionele kunstenaars.
Bijzonder is dat MAP een 'paraplu' biedt aan bewoners, die vervolgens zelf het creatieve verloop van het project bepalen. Het project is niet 'voor' maar MET hun ('grassroots', 'bottom up'). Daarnaast is de inzet van mobiele "theetotems", om in gesprek te raken met mensen en talenten te scouten, een vernieuwende opzet om cultuurparticipatie te bevorderen.


HEIM richt zich op de deelname van bewoners van diverse culturele groepen en leeftijden in de wijk Transvaal in stadsdeel Amsterdam Oost, dan wel mensen die in een directe relatie staan met bewoners van Transvaal. Heim ontwikkelt zich in interactie met bewoners die hun talenten willen presenteren of, samen met MAP, willen ontwikkelen. Daaronder vallen onder meer: kinderen van verschillende scholen, jongeren, jong volwassenen, volwassenen, senioren in de buurt, al dan niet actief in buurtorganisaties en belangengroepen.